USOS APS – zalety kierunku Pedagogika specjalna

Kobieta po kierunku pedagogiki specjalnej, współpracująca z dziećmi

Jeżeli w przyszłości chcemy pracować z dziećmi lub dorosłymi, wymagającymi szczególnego traktowania, z powodu ich różnych wad rozwojowych ograniczających im codzienne funkcjonowanie lub przewlekle chorymi, musimy być pełni empatii. Powinniśmy mieć dużo cierpliwości i miłości w sobie, by skutecznie pomagać takim osobom. Potrzebujemy także odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Zdobędziemy je na odpowiednich studiach kierunkowych.

USOS APS kształci specjalistów o przeróżnych specjalnościach

Jest wiele kierunków studiów w USOS APS, ale jeżeli nasza ścieżka kariery ma zmierzać w kierunku ludzi potrzebujących pomocy, z powodu swojej niepełnosprawności, najtrafniejszym wyborem będzie Pedagogika specjalna. Na tym kierunku jest wiele specjalności, przysposabiających do pracy z osobami cierpiącymi na:

 • autyzm;
 • niedosłuch lub całkowity brak słuchu;
 • niedowidzenie lub całkowity brak widzenia;
 • zaburzenia mowy;
 • niepełnosprawność intelektualną;
 • nieprzystosowanie społeczne;
 • odchylenia rozwojowe typu dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia;
 • lub będących zagrożonych niepełnosprawnościami wyżej wymienionymi.

Zalety kierunku pedagogika specjalna

Ponieważ mamy określoną wizję, z jaką grupą ludzi (dzieci lub dorosłych) chcemy pracować, wykształcimy się w konkretnej dziedzinie, wybierając odpowiednią specjalizację. Bardzo dobrze wykwalifikowana kadra wykładowców przygotuje nas gruntownie do zawodu. Zaletą kierunku pedagogika specjalna jest nie tylko duży wachlarz wyboru specjalizacji i odpowiednia kadra nauczycieli. To także dobrze zorganizowane warsztaty praktyczne.

Uczelnia USOS APS współpracuje z wieloma instytucjami rehabilitacyjnymi, gdzie będziemy mogli zdobyć konieczne w późniejszej pracy zawodowej kwalifikacje, a także możliwość zatrudnienia się tam. Pedagogika specjalna jest bardzo wdzięcznym kierunkiem dla wszystkich, którzy chcą być pomocni osobom niepełnosprawnym. Jeżeli nie mamy w sobie empatii, a osoby chore, ograniczone ruchowo, intelektualnie itp. są dla nas przykrym, odpychającym widokiem, nie powinniśmy wybierać takich studiów.

Charakterystyka kierunku pedagogika specjalna, czyli kim możemy się stać?

Jeśli całym sercem pragniemy znaleźć się na Pedagogice specjalnej, to musimy wiedzieć, iż jest jeszcze jedna dodatkowa zaleta kierunku pedagogika specjalna, a mianowicie zdobycie tytułu magistra w trybie studiów jednolitych, czyli nie będziemy musieli przechodzić dwuetapowego zdobywania kwalifikacji i pisania dwóch prac dyplomowych, jak to jest w przypadku, gdy najpierw kształcimy się na studiach I stopnia, a potem II stopnia.

USOS APS daje możliwość zdobycia bardzo ciekawego zawodu. Będziemy mogli być nauczycielami w placówkach szkolnych specjalnych lub w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ogólnodostępnego, pedagogami w placówkach integracyjnych  lub specjalistami, a także wychowawcami w placówkach resocjalizacyjnych.

Edukacja na kierunku pedagogika specjalna USOS APS
Źródło: Pexels.com

Zetkniemy się z mnogością przedmiotów specjalistycznych

Aby podkreślić charakterystykę kierunku pedagogika specjalna, musimy nadmienić, iż poza przedmiotami ogólnymi pedagogicznymi, będziemy musieli zmierzyć się z takimi zajęciami jak warsztat pedagoga specjalnego (m.in. emisja głosu, kultura języka) i moduł przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym, obejmującym pedagogikę społeczną, ogólną, psychologię rozwojową, dydaktykę, pedeutologię i.in.

Przestudiujemy także m.in. prawo, nowoczesne technologie w oddziaływaniach pedagogicznych i wiele innych przedmiotów, z którymi zetkniemy się po raz pierwszy w swej karierze studenckiej. Główną cechą charakteryzującą kierunek pedagogiki specjalnej jest kształcenie przyszłych pedagogów i nauczycieli do pracy przede wszystkim z ludźmi trudnymi, gdyż każde ograniczenie życiowe w egzystencji osoby chorej jest dla niej ogromnym obciążeniem i my mamy stać się zaufanymi specjalistami, którzy będą prowadzić takie osoby za rękę.

Specjaliści pracujący z osobami niepełnosprawnymi lub nieprzystosowanymi społecznie muszą być empatyczni, wykazywać cechy opanowania, wewnętrznego spokoju, pozytywnego nastawienia, umiejący wprowadzać miły nastrój, nie doprowadzać do konfliktów itp. Jeżeli mamy w sobie podobne cechy charakteru, te studia są dla nas.

Źródła:

 • http://www.aps.edu.pl/media/2272111/pc-5letnie-program.pdf,
 • http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/pedagogika-specjalna/studia-stacjonarne-jednolite-mgr/,
 • http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/pedagogika-specjalna/,
 • http://www.aps.edu.pl/media/2272112/pc-5letnie-01-dzienne-plan.pdf,
 • http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Niepelnosprawnosc/Niepelnosprawnosc-r2011-t-n5/Niepelnosprawnosc-r2011-t-n5-s9-21/Niepelnosprawnosc-r2011-t-n5-s9-21.pdf.

 

 

 

 

One thought on “USOS APS – zalety kierunku Pedagogika specjalna

 1. Jestem po pedagogice specjalnej i aktualnie pracuję jako kurator sądowy. Studia dały mi bardzo dużo. Nie jest to kierunek dla wszystkich, ale jeśli dla kogoś jest ważna pomoc innym to niech rozważy wybór tej ścieżki kształcenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Back To Top

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close